YUYUCU / KİMYƏVİ TƏMİZLƏMƏ

Avtomobilin yuyulması sadə göründüyü qədər, məsuliyyət tələb edən sahədir. TURBO SERVİCE  tərəfindən istifadə olunan peşəkar yuyucu vasitələr avtomobilə xüsusi təravət verməklə yanaşı, boya ömrünü  də uzadır.

Yuyucu bölməsində həm də mühərrik  hissənin yuyulması və salonun kimyəvi təmizlənməsi həyata keçirilir.