DİGƏR MÜXTƏLİF İŞLƏR

Yuxarıda sadalanan işlərdən əlavə TURBO SERVİCE iş siyahısına avtosiqnalizasiyalar, blokiratorlar, video qeydiyyat cihazının quraşdırılması, elektron şüşə qaldırıcılar, partroniklər, audio sistemlər, ksenon lampalar, BAN (gövdə) hissəyə əlavə detalların quraşdırılması,  şüşələrin dəyişməsi, salon səslərinin qarşınının alınması və b. daxil edir. Servis həmçinin bu xidmətlərlə əlaqədar uyğun ehtiyat hissəsinin sifarişini tez və sərfəli şəkildə həyata keçirir.